15 Lønnsomhetsbremser På Byggeplassen

Arbeidskraft er en av de største kostnadene på byggeprosjekter, og den som også er blant de vanskeligste å estimere.

Det er mange faktorer som påvirker arbeidskraftens produktivitet, som igjen definerer byggeprosjektets totalkostnad, og til slutt bedriftens fortjeneste.

Men hva er egentlig disse faktorene?

Du kan sikkert gjette deg fram til 5 på stående fot, men klarer du å gjette alle 15 som vi fant?

Vi har nemlig saumfart en lang rekke ulike kilder (blant annet Håndverkernes Landsforbund i USA og en studie av 12.000 prosjekter utført av Independent Project Analysis Group) for å gi deg en liste med de 15 vanligste punktene som påvirker produktiviteten på byggeprosjekter.

Vi håper og tror at norske under- og totalentreprenører kan bli mer effektive og lønnsomme ved å ha noen av disse punktene i bakhodet – da de kan ha større påvirkning på bunnlinjen enn man kanskje skulle tro.

Les også: – Kan klare å bygge 20 prosent billigere (ekstern lenke)

1. Sen mannskapsoppbygging
Dette skjer når den planlagte prosjektarbeidslasten endres og fører til at arbeidskraftsbelastningen bygger seg langsommere enn planlagt på grunn av tilgjengeligheten, mangelen på ressurser eller konkurranse. Effektiv kostnadsendring på grunn av dette kan raskt overstige 10 prosent.

2. Klima
Regn, kulde og store snømengder er et kjent fenomen i dette landet, og det har naturligvis en stor påvirkning på effektivitet på grunn av regn- og vinterutstyr, sikt, sikkerhet, moral, ubehag, farer og andre problemer.

3. Skiftarbeid
Dette er når arbeid utføres når som helst annet enn det første skiftet eller morgenskiftet på en arbeidsdag. Arbeidet med andre og tredje skift er mindre effektivt ettersom redusert dagslys og problemer med å prøve å ta seg opp der det siste skiftet slapp resulterer i mindre produktivitet.

4. Mobilisering
Dette relaterer seg til å flytte ressurser til andre prosjekter som følge av endringer eller forsinkelser, som forårsaker arbeidsforstyrrelser. Produktiviteten faller naturligvis i disse periodene, når tiden går tapt ved at mannskapene flytter fra et byggeprosjekt til et annet.

5. Mørketid
Vinterdepresjon er et reellt problem som forekommer i 5-10 prosent av befolkningen, og bringer med seg trøtthet og annet ubehag som kan redusere produktiviteten.

Kulde, snø og regn er gjengangere her til lands, og påvirker produktiviteten i aller høyeste grad.

6. Logistikk
Utilstrekkelig eller dårlig materialhåndtering, anskaffelsesmetoder eller mangel på kontroller kan føre til anskaffelses- eller leveringsproblemer, så vel som andre problemer. Dette forhindrer, forsinker eller forstyrrer den normale arbeidsflyten til et arbeidsområde. Dette kan også være et resultat av utskifting av materiale på grunn av kontraktsendringer, mangler eller forsinkelser på arbeidsstedet.

7. Moral og holdning
Arbeidernes vilje, selvtillit, disiplin og munterhet til å utføre arbeid eller oppgaver kan senkes på grunn av en rekke problemer, som konflikter, tvister, overdreven fare, overtid, overinspeksjon, flere kontraktsendringer, forstyrrelse av arbeidsrytme, dårlige forhold på stedet, fravær, uryddig arbeidsområde og så videre.

8. Overbefolket byggeplass
Dette skjer når operasjoner med ulike entreprenører foregår samtidig på en fysisk begrenset plass, noe som resulterer i opphopning av personell, manglende evne til å bruke eller lokalisere verktøy på en enkel måte, økt tap av verktøy, ytterligere sikkerhetsfare, økt antall besøkende og det forhindrer optimal mannskapstørrelse.

9. Fravær og gjennomtrekk av arbeidskraft
Mye tid og penger går tapt i forbindelse med gjennomtrekk av arbeidskraft og fravær på prosjekter. Byggeprosjekter i områder med lav arbeidskraft og stor etterspørsel etter arbeidskraft vil vanligvis bli mer påvirket enn andre. Ekstreme værforhold vil også øke fraværet og gjennomtrekket.

Erstatningsarbeidere er naturligvis ikke kjent med hverken arbeidet,  området eller rutiner, og det kreves at mer erfarne arbeidere stopper eget arbeid for å vise de nye hva de skal gjøre.

Virkningen kan være opptil fire dager med tapt arbeid for hver enkelt arbeider.

Enhver ny arbeider kan koste så mye som 4 dager med tapt arbeid.

10. Farlig arbeidsområde
Dette er forårsaket når du arbeider i et område som er klassifisert som farlig, og som krever spesialutstyr og klær. Begrensninger kan begrense arbeidstakernes tid og eksponering for området, og ved varmt arbeid kan det være behov for å allokere arbeidskraft til brannvakt.

11. Fortynning av tilsyn
Dette skjer når tilsyn blir avledet fra produktivt og planlagt arbeid for å analysere og planlegge kontraktsendringer, fremskynde forsinket materiale, administrere nytt mannskap eller andre endringer som ikke er i det opprinnelige arbeidsomfanget og planen. Fortynning er også forårsaket av en økning i arbeidskraft, arbeidsområder eller prosjektstørrelse uten økt tilsyn.

12. Dårlig dokumentasjonsflyt
Når mannskapet ikke har enkel tilgang på oppdaterte tegninger, rutiner og andre HMS-dokumenter, vil de bruke unødvendig tid på å finne disse, man ender opp med dobbeltarbeid, og produktiviteten vil falle.

Som Sverre Tiltnes i Bygg21 skrev i sitt innlegg i Dagens Næringsliv; 

– Det er helt nødvendig for byggebransjen å implementere teknologiske løsninger.

- Digitale løsninger har sørget for papirfrie byggeplasser og bidratt til en enorm forbedring i lønnsomheten hos flere i bransjen, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.

13. Overbemanning
Dette er forårsaket når arbeidsplanleggere ansetter for mange arbeidere for estimert arbeidsomfang og varighet.

Når arbeidskraft i bestemte områder eller regioner er mangelvare eller vanskelig å få, kan arbeidsplanleggere overkompensere for potensiell fravær og omsetning, noe som skaper overbemanning.

En annen årsak er den falske antagelsen om at økt bemanning alltid vil føre til økt arbeidsproduktivitet.

14. Mangel på verktøy og utstyr
Dette er forårsaket når det ikke er tilstrekkelig mengde eller kvalitet på verktøy og utstyr for å imøtekomme prosjektets behov.

15. Lokasjon
Dette er forårsaket av å jobbe i et avsidesliggende eller ødelagt område, eller manglende nærhet til verktøy og materiell.