24onoff besøkte statsministerens kontor for å snakke om digitalisering

24onoff dro ned til Oslo for å møte regjeringens digitaliseringsutvalg, hvor blant andre statsministeren og finansministeren er faste medlemmer. Tema for dagen var konkrete innspill til hvordan myndighetene best kan legge til rette for en mer digital hverdag for næringslivet.

 

Vi må bli mer digitale

 

Det er ingen tvil hvilken vei pilen peker når det kommer til digitalisering av næringslivet. Spørsmålet er bare hvordan myndighetene kan gjøre denne prosessen enklere.

 

– Både det offentlige og næringslivet må bli mer digitale i årene som kommer, sier statsminister Erna Solberg som leder utvalget.

 

– Regjeringen kan bidra ved å forenkle reguleringer og rapporteringskrav, og ved å digitalisere kommunikasjonen mellom det offentlige og næringslivet. I tillegg må vi sørge for at folk får tilbud om påfyll av nødvendig kompetanse for å mestre fremtidens arbeidsmarked.

 

Regjeringens digitaliseringsutvalg 24onoff 30 november

 

Poenget er at det skal bli enklere

 

Daglig leder i 24onoff, Sondre Blaasmo, snakket til utvalget om hvordan 24onoff bidrar til å digitalisere byggebransjen med brukervennlige løsninger, og hvilke utfordringer som møter håndverkere når nye krav blir introdusert.

 

– Digitaliseringen må skje etter håndverkernes behov, og ikke etter behovene til det offentlige. Kravene må være grunnet i de reelle utfordringer de møter hver dag.

 

– Poenget med digitalisering er at det skal bli enklere, sier Sondre Blaasmo.

 

Innblikk i hverdagen

 

Tre bedrifter fra tre ulike næringer var representert på møtet, og statsministeren var fornøyd med alle innspill og tilbakemeldinger.

 

– I dag har vi fått innblikk i hvordan hverdagen ser ut for bedrifter i varehandelen, bygg og anleggsnæringen og finansnæringen. Vi har også diskutert hvordan deres suksess og håndtering av utfordringer kan overføres til andre næringer, sier statsministeren avslutningsvis.

 

Dette var årets tredje møte i digitaliseringsutvalget. De andre faste medlemmene i utvalget er kommunal- og moderniseringsministeren, næringsministeren, samferdselsministeren og kunnskapsministeren.

 

Kilde: Regjeringen.no