Hvordan fleksitid kan øke lønnsomhet på byggeoppdrag

Fleksible arbeidsdager på fjellet
Frihetsfølelsen som kommer med fleksitid påvirker moral og produktivitet til det bedre.

Vi ser nærmere på hvor mange i byggebransjen som jobber med fleksitid, og hvorfor flere burde gjøre det.

Men først, hva er fleksitid?

Fleksitid er en ordning hvor arbeiderne i større grad bestemmer egen arbeidstid.

Daglig og ukentlig arbeidstid kan variere så lenge gjennomsnittlig antall timer følger arbeidsmiljøloven eller avtale.

Fleksibel arbeidstid inneholder en kjernetid hvor det forventes at alle i ordningen er til stede, og en ytre arbeidstid som angir tidspunkt for når arbeidstaker selv kan velge å starte og avslutte arbeidsdagen.

Det er vanlig at arbeidstakere jobber mer i én periode av året, for så å avspasere over lengre tid i senere perioder.

Hvem har rett på fleksitid?

I følge Arbeidsmiljøloven §10-2 har alle arbeidstakere rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Hva er reglene for arbeidstid ved fleksitid?

Fleksitidsavtaler må følge arbeidsmiljølovens grenser, og det kan derfor ikke jobbes mer enn 10 timer pr dag og 50 timer pr uke uten at det regnes som overtid.

Dersom avtalen er inngått med tillitsvalgte i tariffbundet bedrift er grensen for at det regnes som overtid økt til 12,5 timer pr dag og 54 timer pr uke (48 timer ved snittberegning over 8 uker).

Hvor mange i byggebransjen har fleksitid?

I europeisk sammenheng er Norge blant landene med høyest andel arbeidstakere med fleksitid, og byggebransjen faller inn i gjennomsnittet. 

En rapport fra 2018 viste nemlig at nesten 50 prosent av arbeidstakerne i bygg- og anlegg har fleksibel arbeidstid.

Nesten 50 prosent av byggebransjen har fleksitidsordning
En rapport fra 2018 viste at nesten 50 prosent i bygg- og anlegg har fleksibel arbeidstid. Kilde: Fafo.no

Dette tallet har trolig vokst siden da, som følge av at flere bedrifter tar i bruk digitale verktøy som letter på administrasjonsarbeidet og gjør det enklere å tilby slike ordninger.

» Les også: Slik fungerer timebank-løsningen i 24onoff

Hvorfor flere burde innføre fleksitid

Forskning utført av blant annet professor i arbeidsledelse, Lotte Bailyn, viser at fleksibel arbeidstid bidrar til mer fornøyde ansatte og redusert sykefravær.

På byggeplassen kan dette føre til redusert frafall av arbeidstakere på grunn av misnøye, og en mer stabil produksjon som følge av at færre blir syke. 

I en bransje hvor arbeidskraft er mangelvare burde man snu alle steiner i søken etter tiltak som kan holde gode arbeidere i bedriften, og innføring av fleksitid er en lav-kost «stein» som kan gi stor avkastning på sikt. 

Det er også påvist at fleksitid og økt tillit til arbeiderne bidrar til økt produktivitet. Et pluss for alle bransjer, men særlig i bygg- og anlegg hvor marginene er små.

» Les også: 15 lønnsomhetsbremser på byggeplassen

Hvordan introdusere fleksitid i din bedrift

Det er relativt enkelt å tilby fleksibel arbeidstid, men å praktisere det på lovlig og kontrollert vis er noe helt annet.

Når du må holde orden på pluss- og minustimer, avspaseringer, utbetalinger og total arbeidstid innenfor regelverket, blir det raskt en fulltidsjobb hvis du bare holder deg til regneark. 

Med en digital timebank som automatisk organiserer fleksitiden for deg, går mye av seg selv, og det er helt klart å anbefale hvis du skal introdusere fleksitid til dine arbeidstakere.

Digital timebank på nett og mobil
Digitale timebanker er fleksitid på auto-pilot, og sparer masse tid for de på kontoret. Foto: 24onoff

Bli timebank-ekspert på 10 minutter

Jeg kan vise deg alt du trenger å vite for å komme i gang med timebank på dagen.
GRATIS DEMO

Bli timebank-ekspert på 10 minutter

Jeg kan vise deg alt du trenger å vite for å komme i gang med timebank på dagen.
GRATIS DEMO