Hvorfor håndverkere går konkurs – og hvordan de kan unngå det

Hvorfor håndverkere går konkurs

30% av håndverksbedrifter går konkurs. Vi har sett på data fra over en million håndverksbedrifter og funnet de viktigste fallgruvene for å unngå at det samme skjer med ditt firma. 

La oss være ærlige. Det kreves mye hardt arbeid for å drive en suksessfull bedrift. Og selv om du jobber beinhardt er det likevel ikke sikkert at du lykkes. 

Spesielt tøft er det i bygg- og anleggsbransjen, hvor antall konkurser i 2019 økte med over 9 prosent fra året før. 

Bare fra januar til september i 2019 ble det registrert 1073 konkurser i bygg- og anlegg, som utgjør 30 prosent av alle konkurser.

Men hvordan kan man drive tryggere og mer lønnsomt i en bransje med høy konkurranseintensitet, stort prispress og lave driftsmarginer? 

Jo, ved å identifisere og eliminere fallgruver, optimalisere driften, og sakte men sikkert bygge et solid sikkerhetsnett for bedriften din. 

I denne artikkelen presenterer vi de 5 viktigste årsakene til konkurs – og hva du kan gjøre for å styre unna.

#1 – For mange pågående prosjekter

De fleste vil vel tenke at overfylte ordrebøker er utelukkende positivt? 

For mange bransjer er det også det, men ikke i byggebransjen. 

Manglende ressurser kan raskt føre til store kostnader på grunn av utsettelser og behov for å leie inn arbeidskraft og utstyr som bedriften til slutt ikke kan vedlikeholde. 

John Peter Alstad, tidligere daglig leder i Grunnarbeid AS, en stor entreprenørbedrift i Trøndelag som gikk konkurs i 2012, skrev et godt innlegg om dette problemet, og pekte på det som en direkte årsak til at de gikk konkurs.

– Vi forsøkte å bremse opp, men greide det ikke raskt nok og ikke i tilstrekkelig grad. Etterslepet i ordrereservene var for store og de varte for lenge. 

Tid. daglig leder i Grunnarbeid AS: - Hvis veksten ikke er fundert på et godt nok ressursgrunnlag vil lønnsomheten i prosjektene gå ned. Foto: Glen Musk

Dette kan du gjøre: 

 1. Velg prosjekter basert på bedriftens tilgjengelige ressurser – ikke basert på hvor mye prosjektet betaler.
 2. Bruk tiden du trenger på å budsjettere og planlegge bedriftens ressurser én måned i forveien.
 3. Planlegg en gradvis, moderat vekst som er bærekraftig.

#2 – Fanger ikke opp alt ekstraarbeid

Du har sikkert opplevd at byggeprosjektene endrer seg mye underveis? 

Og du har sikkert også erfart at endringene krever mye ekstraarbeid som ikke er avtalt med kunden. 

Hovedproblemet hos majoriteten av håndverksbedriftene som tar kontakt med oss er at de rett og slett ikke klarer å fange opp alt ekstraarbeidet som kan oppstå. 

Ekstraarbeid blir ofte avtalt muntlig (et dårlig utgangspunkt hvis kunden slår seg vrang og ekstraarbeidet ikke er gyldig ihht. håndverkertjenesteloven) – og dårlige rutiner for timeføring fører til at ekstraarbeidet ikke blir fakturert.

Det er som å ro med et stort hull i skroget. Det går sakte framover – og enda raskere nedover.

Ekstraarbeid kan være en god inntektskilde hvis det blir fanget opp på riktig måte.

Dette kan du kan gjøre: 

 1. Lag gode rutiner for godkjenning av tilleggsarbeid og sørg for at alle i bedriften er kjent med disse. 
 2. Ta i bruk et digitalt timeføringsverktøy på mobil som fanger opp alle timer før de blir glemt. 
 3. Bruke et digitalt prosjektverktøy som gir ansatte tilgang på oppdatert info om hva som er avtalt eller ikke på mobilen.

» Les også: 4 rutiner og funksjoner som garanterer timelister uten hull

#3 – Uregelmessig fakturering

De fleste av oss er vel klar over hvor viktig det er å fakturere regelmessig? 

Dessverre er det mange som venter altfor for lenge mellom hver runde med fakturering, og spesielt hvis man gjør faktureringsjobben selv. 

Hvis din bedrift er blant de 26 prosentene som fortsatt bruker timelister på papir eller excel, så skjønner jeg hvorfor. 

Kontordagen kan bli lang når timelister skal samles, håndskrift skal tydes, data dobbeltføres, og manglende arbeidsdager må etterlyses. 

Resultatet er at fakturering blir utsatt til siste liten: kundene venter noen uker med å betale, likviditeten faller, og bedriften får problemer med å betale både leverandører og ansatte.

Pluss på antall dager brukt på prosjektet, så går det raskt over en måned mellom betalingene.

Dette kan du gjøre: 

 1. Skaff deg digital timeregistrering først som sist. Du sparer definitivt mer enn det koster.
 2. Sett av minimum en fast dag hver uke for fakturering (eller én time hvis du har digital timeregistrering). 
 3. Lær opp og del faktureringsrutinene med en kollega. Dette sparer deg for arbeid, og hindrer at alt stopper opp hvis du blir syk.

#4 – Ingen kontroll på prosjektmarginene

Hvis du visste at dårlig planlegging og prosjektstyring gjør håndverksbedriften din mindre lønnsom – ville du gjort noe annerledes?

Selv Norges 20 største entreprenører sitter bare igjen med 70 øre for hver 100-lapp de omsetter.

Konkurransen er høy, og marginene på byggeprosjekter blir lavere for hvert år.

Derfor er det utrolig viktig at prisoverslaget er basert på et nøyaktig grunnlag, at prosjektleder har oppdatert oversikt under hele prosjektløpet, og at arbeidskraften jobber optimalt.

Viktige punkter for lønnsomme prosjekter
Bendiksen Entreprenør AS: - 24onoff gir god oversikt, og lett tilgang til diverse data. Danner et bra grunnlag for beregning av timeforbruk og mengder på nye oppdrag og anbud.

Dette kan du gjøre:

 1. Skaff deg en grundig oversikt over alle tidligere prosjekter som gjør det lettere å sammenligne og prise riktig.
 2. Ta deg tid til å sjekke kostnader og tidsforbruk underveis for å unngå kostbare overraskelser til slutt. 
 3. Sørg for at produktiviteten hos arbeiderne er på topp. 
 4. Unngå risikofylte prosjekter med altfor lave marginer. 

» Les også: 15 lønnsomhetsbremser på byggeplassen

#5 – Dårlig kommunikasjon

I likhet med andre områder i livet har også byggeprosjekter basert på god kommunikasjon større sjanse for å lykkes på tid og budsjett. 

God kommunikasjon fører til mindre tid kastet bort på å oppsøke info og reduserer kostbare feil. 

Det ble estimerte at retting av feil og mangel på info kostet byggebransjen i USA 275 milliarder kroner i 2018.

Bygg21, samarbeidet mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, har skrevet en omfattende rapport som understreker hvor viktig det er med en god dialog på byggeplassen.

– For at prosjektet skal ha god fremdrift og ut­føres kostnadseffektivt må usikkerheten og uforutsette forhold håndteres underveis i prosjektet. Dette krever god og tydelig kommunikasjon mellom de involverte parter.

Dette kan du gjøre: 

 1. Avhold et fast møte hver uke med byggherre og andre aktører på prosjektet.
 2. Legg bort stoltheten. Skap en arena hvor tilbakemeldinger oppfordres og respekteres.
 3. Bruk digitale verktøy som gjør det lettere å dele oppdatert info med alle på byggeplassen.

Det er altså mange grep du kan ta for å drive sikrere og mer lønnsomt.

Vil du lære mer? Last ned vår gratis håndbok: 3 ting de beste håndverkerne gjør for å lykkes. 

24onoff gjør hverdagen enklere for over 10,000 håndverkere. Vår enkle alt-i-ett-løsning gir deg tid til å hente flere kunder, ha kontroll på alle prosjekter, og drive mer lønnsomt.