Vernerunde: Alt du trenger å vite + 10 tips

Vernerunde på byggeplass
Regelmessige vernerunder er viktig for å holde sikkerhet og kvalitet ved like.

Hva er en vernerunde, og hvorfor det så viktig? I denne guiden forklarer vi fordelene med vernerunder, med 10 tips for hvordan de utføres på best mulig vis.

Hvorfor er det så viktig med vernerunder?

Vernerunde-rutiner er så mye mer enn «nok et regelverk som må følges». Gjort rett, kan det være en stor konkurransefordel på flere områder:

1. Trygghet: Arbeiderne føler seg trygge og ivaretatt på arbeidsplassen. Det fører til økt trivsel, mindre gjennomtrekk av ansatte, og din bedrift blir en mer tiltrekkende arbeidsplass for jobbsøkende håndverkere. 

2. Rykte: Du blir kjent som en håndverker som tar sikkerhet på alvor og har orden i rutinene. En massiv fordel når du skal ut og skaffe nye oppdrag. 

3. Økonomisk: Sykefravær koster penger, både i sykelønn og økte produksjonskostnader. En daglig leder burde gjøre alt i sin makt for å holde sykefravær- og ulykkesprosenten nede på et minimum, noe regelmessige vernerunder vil bidra til.

» Les også: Beregninger av kostnader ved sykefravær (dnb.no)

4. Produktivitet: Trygge arbeidere er effektive arbeidere. God HMS bidrar til at flere prosjekter blir ferdigstilt til avtalt tid og budsjett. 

5. Dokumentasjon: Med regelmessige vernerunder og god dokumentering står du tryggere ved tilsyn når du kan vise at du jobber aktivt med internkontroll og hms.

Vernerunder dokumenteres best med bilder
Vernerunder kan avdekke avvik på både HMS og kvalitet, og er et viktig verktøy for prosjektets suksess.

Usikker på hva en vernerunde-sjekkliste skal inneholde?

Er det lovpålagt?

Det er ikke lovpålagt å gjennomføre vernerunder, men:

Arbeidsgiver er pålagt å gjennomføre kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, og sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten.

Bedriften skal også ha rutiner for å avdekke og utbedre feil og mangler.

Alt dette gjøres mest effektivt med vernerunder.

Hvem har ansvar for å gjennomføre vernerundene?

På byggeprosjekter hvor flere bedrifter utfører arbeid, skal det utpekes en hovedbedrift som har ansvar for blant annet HMS-rutiner og sikkerhet på byggeplassen. 

Vernerunder utføres som oftest av daglig leder og verneombud i hovedbedriften.

Innimellom kan det være nyttig å involvere uavhengige tredjeparter, som for eksempel 24onoff eller Bedriftshelsetjenesten, som kan bistå med risikoanalyser, og avdekke feil og mangler som bare «ferske» øyne kan se.

Hvor ofte skal de gjennomføres?

Det er ingen regel som sier nøyaktig hvor ofte. 

For lav-risiko «kontorbedrifter» holder det med to ganger i året.

Men i bygg- og anleggsbransjen hvor mye kan gå galt, og små hendelser får store konsekvenser, anbefales det ukentlige vernerunder. 

Det høres kanskje mye ut, men med faste rutiner og et godt system i bakhånd burde ikke vernerunder ta for mye tid. 

Og 20 minutter forebyggende arbeid i dag kan spare deg 20 timer i tapt arbeidstid senere.

» Les også: Hvorfor 10,000+ håndverkere bruker KS og HMS fra 24onoff

Gravearbeid og arbeid i høyden er de største årsakene bak arbeidsulykker i Norge, og burde kontrolleres ofte.

10 tips for effektive vernerunder

1. Før: Se over forrige vernerunde og rapport. Lag deg en liste med avvikene som skulle utbedres, så du kan se om de er blitt det. 

2. Bruk en vernerunde-sjekkliste som sørger for at du går gjennom alle nødvendige punkter, med felt for å skrive avvik underveis. 

Med en digital KS- og HMS-løsning på mobil går dette mye raskere, og rapporten skriver seg selv. Men det viktigste er at du har et felles rammerverk som setter vernerundene og oppfølging av avvik i system.

Vernerunde-sjekklister på mobil sparer deg for mye etterarbeid. Foto: 24onoff Kvalitet & Sikkerhet

3. Steng farlige områder, verktøy, maskiner som ikke kan utbedres der og da. 

4. Ikke test utstyr selv. Få de som bruker det daglig til å demonstrere.

5. Se over, under, rundt og inni. Hvis du ikke er grundig har vernerunden liten virkning. 

6. Noter alle funn og avvik, små og store, med en gang før de blir glemt. Har dere et digitalt avvikssystem på mobilen, kan det være greit å gå med den i hånda.

7. Still spørsmål til arbeiderne. De kjenner arbeidsmiljøet godt, og kan bidra med verdifull innsikt.

8. Vurder operative faktorer, som arbeidsplassens organisering og tempo, og hvordan disse påvirker sikkerheten.

9. Analyser hvilke problemer, farer og ulykker som kan komme av arbeidstyper dere møter på. 

10. Ta masse bilder.

7 sjekklister for effektive vernerunder

Sjekk ut våre andre innlegg og ressurser før du drar
👇