Sikker Jobb-analyse (SJA) – Guide og SJA-skjema

Sikker jobb-analyse er et viktig redskap for å avdekke potensielle farer på byggeplassen
SJA er et viktig verktøy for risikovurdering på byggeplassen.

Bli SJA-ekspert på kort tid. Vi har samlet det du må vite om sikker jobb-analyse, med et gratis SJA-skjema som sørger for grundig gjennomgang av farlige aktiviteter.

Hva er en sikker jobb-analyse (SJA)?

En SJA er en systematisk vurdering av aktiviteter på byggeplassen hvor farlige situasjoner kan oppstå. 

Ved å gjennomføre en SJA ser man raskt om gjeldende arbeidsprosedyrer er trygge, eller om man må iverksette tiltak for å redusere farer som kan føre til skade på mennesker, miljø eller materiell. 

Selve gjennomføringen av en SJA er like viktig som å dokumentere den, da de som skal utføre aktiviteten får et bedre overblikk over farene de står ovenfor, og hva de kan gjøre for å redusere disse.

En sikker jobb-analyse er et viktig HMS-verktøy som særlig brukes i bygge- og elektrobransjen. 

Book gratis HMS-gjennomgang

Book en samtale med vår HMS-ekspert, så er du 100% sikker ved neste tilsyn.
POPULÆRT

Book gratis HMS-gjennomgang​

Book en samtale med vår HMS-ekspert, så er du 100% sikker ved neste tilsyn.​
POPULÆRT

Når skal man gjennomføre en sikker jobb-analyse?

  1. Når arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer
  2. Når arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den
  3. Når folk som ikke kjenner hverandre, skal jobbe sammen
  4. Når utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med, skal benyttes
  5. Når forutsetningene er endret, f.eks. værforhold, tid til rådighet, endret rekkefølge av oppgaver, krevende samhandling med andre aktiviteter
  6. Når det ved tilsvarende aktiviteter tidligere har inntruffet ulykker/uønskede hendelser

Hvem skal delta på en SJA?

Alle som skal delta i den aktuelle aktiviteten skal være med i gjennomføringen av SJA, og det skal være én SJA-ansvarlig avtaler, gjennomfører, dokumenterer og delegerer tiltak som må iverksettes.

Last ned SJA-skjema

sja skjema fra 24onoff
Vårt SJA-skjema er oversiktlig og logisk oppbygd. Last ned uten vannmerke i skjemaet nedenfor.

Med en standard sikker jobb-analyse mal, er du sikker på at SJA blir utført korrekt hver gang. 

I tillegg får du grundig dokumentasjon som viser at din bedrift jobber systematisk med HMS på byggeplassen.

SJA-skjemaet kommer i 3 formater: Google Docs, Word og PDF.