Sikker Jobb Analyse (SJA) – Guide og SJA-skjema

Sikker jobb-analyse er et viktig redskap for å avdekke potensielle farer på byggeplassen

Her finner du alt du trenger å vite om sikker jobb analyse, med et gratis SJA-skjema som sørger for grundig gjennomgang og god dokumentasjon.

» Trykk her for å gå direkte til nedlasting av SJA-skjema

Hva er en sikker jobb analyse?

En sikker jobb analyse (SJA) er en systematisk vurdering av aktiviteter på arbeidsplasser hvor farlige situasjoner kan oppstå. Et viktig HMS-verktøy som særlig brukes i bygge- og elektrobransjen. 

Norsk Olje & Gass har produsert en informativ video som oppsummerer SJA:

Hvorfor gjennomfører man en SJA?

Ved å gjennomføre en SJA blir potensielle farer kartlagt, og man ser raskt om gjeldende arbeidsprosedyrer er trygge, eller om man må iverksette tiltak for å redusere farer som kan føre til skade på mennesker, miljø eller materiell. 

Selve gjennomføringen av en SJA er like viktig som å dokumentere den, da de som skal utføre aktiviteten får et bedre overblikk over farene de står ovenfor, og hva de kan gjøre for å redusere disse.

Et digital HMS-system effektiviserer denne prosessen betraktelig, men mange bruker forstatt SJA-skjema i papirform.

SJA skjema på mobil
Stadig flere håndverkerbedrifter har begynt å ta i bruk KS- og HMS-systemer som blant annet forenkler gjennomføring og dokumentering av SJA-skjema. Foto: SJA-skjema i 24onoff

Når skal det gjennomføres en SJA?

  1. Når arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer
  2. Når arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den
  3. Når folk som ikke kjenner hverandre, skal jobbe sammen
  4. Når utstyr som arbeiderne ikke har erfaring med, skal benyttes
  5. Når forutsetningene er endret, f.eks. værforhold, tid til rådighet, endret rekkefølge av oppgaver, krevende samhandling med andre aktiviteter
  6. Når det ved tilsvarende aktiviteter tidligere har inntruffet ulykker/uønskede hendelser

» Les også: Slik lager du et SJA-skjema i vår sjekkliste-bygger

Her kan du se hvordan risikovurderinger og sikker jobb analyse brukes daglig på større prosjekter: 

Hvem skal delta på en SJA?

Alle som skal delta i den aktuelle aktiviteten skal være med i gjennomføringen av SJA, og det skal være én SJA-ansvarlig som kaller inn, gjennomfører, dokumenterer og delegerer tiltak som må iverksettes.

Last ned gratis SJA-skjema mal

sja skjema fra 24onoff
Vår SJA-skjema mal er perfekt for de som fortsatt jobber med papir. Last ned uten vannmerke i skjemaet nedenfor.

Med en standard sikker jobb analyse mal, er du sikker på at kontrollen blir utført korrekt hver gang. 

I tillegg får du grundig dokumentasjon som viser at din bedrift jobber systematisk med HMS på byggeplassen.

SJA-skjemaet kommer i 3 formater: Google Docs, Word og PDF.