5 tiltak for å holde på talentfulle arbeidere

Slik beholder du talentfulle håndverkere

I dette innlegget gir vi deg 5 konkrete tiltak du kan ta for å beholde faglærte håndverkere så lenge som mulig. 

Det er dyrt å erstatte gode medarbeidere.

Nærmere bestemt koster det bedriften mellom 10 og 30 prosent av årslønnen å erstatte en faglært medarbeider som bytter beite. 

Kostnadene kommer hovedsaklig fra tid brukt på rekruttering og opplæring, tapt produktivitet, og feil som en erfaren arbeider ville ha unngått.

Denne kostnaden er trolig høyere i bygg- og anleggsbransjen, hvor arbeidskraft er mangelvare og marginene er så små at selv den minste feil kan føre til at bedriften taper penger på oppdraget.

Så hvordan holder du dine håndverkere fornøyde?

» Les også: Hvordan Rekruttere Håndverkere

#1 – Gode betingelser

Når vi sier «betingelser», er det ikke nødvendigvis lønn det handler om. 

Lønn havner raskt i baksetet til fordel for frynsegoder og gode karriere- og utviklingsmuligheter. 

Noe så enkelt som å tilby fleksible arbeidsdager (fleksitid) er bevisst å føre til mer fornøyde ansatte, som i tillegg er mer produktive.

» Les også: Hvordan fleksitid kan øke lønnsomheten på byggeoppdrag

Over en million respondenter svarte at lønn ikke var hovedårsak bak jobbytte. Illustrasjon: 24onoff

Det koster deg mindre å skape en kultur hvor videreutvikling er i fokus, enn det koster å være lønnsledende.

Det vil også gi deg dyktigere ansatte som både jobber raskere og leverer bedre kvalitet i arbeidet.

Et annet tillegg til lønn kan være å tilby eierandeler i firmaet, som gir arbeiderne et større eierskap til deres rolle i bedriften.

#2 – Fokus på sikkerhet

Helse kommer foran jobben – alltid. 

Hvis sikkerhet på byggeplassen forsømmes, gjør det arbeiderne utrygge og åpne for å slutte hvis muligheten byr seg. 

Det øker også sjansen for høyere sykefravær, som går dårlig overens med små marginer og stramme tidsfrister. 

Sørg for å ta HMS og internkontroll på alvor. 

• Lag gode interne rutiner, både for deg selv og dine arbeidere, så trenger det ikke ta så lang tid heller. 

• Lag en grundig HMS-håndbok som faktisk blir brukt og oppdatert, og gjør den lett tilgjengelig i et digitalt HMS-system for alle i bedriften. 

Da slår du to fluer i en smekk, og dekker både statens og arbeidernes krav.

» Les også: HMS-Håndbok – Komplett Guide og Gratis Mal

» Les også: Få en HMS-håndbok som dekker alle krav

 

#3 – Godt lederskap

Dårlig ledelse er en stor pådriver for gjennomtrekk, men hva definerer god ledelse?

Mange vil kanskje si at god ledelse er evnen til å lytte og responsere. 

Du kommer langt med skape en kultur for åpen dialog, hvor arbeiderne føler at de blir lyttet til og at beslutninger tas basert på deres innspill.

• Legg bort stoltheten! Ingen er feilfrie, og dere er et team hvor alle har en stemme. 

• Lag en plan for regelmessige medarbeidersamtaler, f.eks. kvartalsvis. Dette er viktig for å måle trivsel, finne ut hvordan ansatt kan videreutvikles, og fange opp problemer før de slår rot. Dokumenter samtalepunkter og konkrete forbedringsområder (både dine og arbeiderens) som kan tas opp ved neste samtale. 

• Start dagen med et 5/10-minutters fellesmøte hvor dere diskuterer dagens aktiviteter og kartlegger mulige problemer/risikoområder. Gjør det til et åpent forum hvor alle kan bidra til å strukturere arbeidsdagen og komme med innspill til felleskapet. 

#4 – Utfordre de som trenger det

Ønsker om videreutvikling må aldri undertrykkes. 

Bruk medarbeidersamtalene til å avdekke hva de har lyst til å bli flinkere til, og legg til rette for at de kan opparbeide seg denne kunnskapen. 

Ambisiøse håndverkere holder seg sjelden i ro på en plass hvor de bare stanger mot veggen, så her gjør du deg en stor tjeneste ved å tilrettelegge for utvikling. 

#5 – Bygg felleskap utenfor jobb

Det er vanskeligere å skille lag fra venner enn fra halvt fremmede du såvidt kan navnet på. 

Investeringer i sosiale aktiviteter etter arbeidstid vil raskt gi utslag både på moral og tilknytning til kollegaer. 

• Sett av et månedlig budsjett til det sosiale

• Lag en liste over mulige aktiviteter sammen med teamet. 

Dialog er ditt viktigste verktøy

Dette innlegget har forhåpentligvis gitt deg noen konkrete tiltak du kanskje ikke var klar over, men det viktigste du må ta med deg er å sett av tid til å snakke med arbeiderne regelmessig.

Ta hodet ut av sanda og sett av tid til å bli kjent med hver ansatt, så blir det lettere å forutse et mulig jobbytte i god tid for deg å gjøre noe med det. 

Lykke til!