Styringssystem – Hva det er og hvorfor det lønner seg

Styringssystemer bringer kontoret med deg overalt

Det er lett å si at du kan tjene penger på å bruke et digitalt styringssystemMen hva om vi kan bevise det?

Vi har saumfart data fra rundt om i verden (fordi Norge alene ikke er stort nok), for å vise deg hvorfor et styringssystem ikke er en utgift, men en lønnsom investering. 

Hvis du er en håndverker som fortsatt sitter på det «digitale gjerdet», les videre:

» Les også: Slik bygger du ditt eget styringssystem i 24onoff Team Kommunikasjon

Men først, hva er egentlig et «styringssystem»?

Et styringssystem er et ordensverktøy som sørger for at alle i virksomheten styrer i samme retning.

For bygg- og anleggsbransjen består et styringssystem hovedsaklig av kvalitetssikring og HMS/internkontrollNærmere bestemt sjekklister, SJA-skjema, avviksmeldinger, HMS-håndbok, samt kompetanse- og opplæringsoversikt. 

En samling verktøy som sammen sørger for at arbeid blir gjennomført og dokumentert med samme prosesskvalitet hver gang, i henhold til standarder, lovverk og avtaler.

I tillegg til KS og HMS, har et styringssystem gjerne også produktive verktøy som prosjektstyring, timeføring og kundeoversikt, som holder kontroll på kostnader, fakturering, lønn og annet administrativt arbeid.

Et styringssystem er et ordensverktøy for virksomheten. Bilde: 24onoff

Nå vet vi hva et styringssystem er. 

Men hvordan tjener du penger på det?

#1 – Reduserer byggefeil og øker produktiviteten

Det er estimert at 30% av arbeidet som utføres i byggebransjen er omarbeid som følge av feil.

I tillegg viser en større undersøkelse fra 2018 blant store og små håndverkerbedrifter i USA, at 35% av tiden på byggeplassen brukes på ikke-produktive aktiviteter (se infografikk under). 

I snitt bruker hver person mer enn 14 timer i uken på å finne korrekt prosjektdata og informasjon, konflikter/misforståelser med leverandører og underentreprenører, og håndtering av omarbeid som følge av feil. 

Her er det rom for å effektivisere.

Oversikt over tidsbruk på byggeplassen
Mye tid og store summer går tapt på byggeplasser. Illustrasjon: FMI og Plangrid.

Et digitalt styringssystem sørger for at arbeiderne alltid har tilgang på oppdatert prosjektdata og tegninger på mobilen.

Og sjekklister sørger for at rutiner og standarder blir fulgt, og jobben utføres riktig første gang.

Slenger du prosjektstyring og timeføring inn i miksen, så har du også mer kontroll på kostnader og framgang i sanntid – og en felles lagringsplass for alle bilder og dokumenter. 

Ettersom 25% av byggeprosjekter vokser underveis i prosjektløpet, lønner det seg raskt å kunne dokumentere alle endringer, så du slipper å sitte igjen med misfornøyde kunder som nekter å betale.

24onoff Kvalitet & Sikkerhet

Styringssystemet for norske håndverkerbedrifter

24onoff gir deg frihet til å fokusere på godt håndverk. Kom i gang nå med en uforpliktende prat og demo.

#2 – Reduserer sykefravær

HMS- og internkontroll-rutiner er ikke bare der for å tilfredstille Arbeidstilsynet. De bidrar aktivt til å redusere sykefravær, og det kan du tjene grovt på.

Men er sykefravær så dyrt da? La oss regne litt på det.

Bedriften betaler for de første 16 dagene av et sykefravær, og hvis du i tillegg må få inn vikar, ja da blir det raskt dyrt.

Bare én ukes sykefravær hos én ansatt koster bedriften mer en 10,000 kroner i uken, eller 2000 kroner pr dag om du vil.

Dette er bare hva du betaler for lønn, forsikring, pensjon og arbeidsgiveravgift. Tapt produksjon og innleie av vikar kommer i tillegg. Multipliser det med antall ansatte og fraværsdager i din bedrift, så ser du raskt at du sparer mye på å holde dine arbeidere trygge og fornøyde.

Bedriftens kostnader for sykefravær
En ukes sykefravær for bare én ansatt er nok til å dekke prisen for de fleste digitale styringssystemene. Bilde hentet fra kalkulator hos If Skadeforsikring

Men hva har et styringssystem med sykefravær å gjøre?

Som vi ser i en rapport fra Arbeidstilsynet om skader i bygg- og anlegg, kommer en stor andel ulykker fra:

«..mangler ved organisatoriske forhold og HMS-systemet. Og risikovurderingene var ofte for generelle slik at spesifikke forhold for det aktuelle bygge- eller anleggsprosjektet ikke var godt nok vurdert og tilstrekkelige tiltak manglet.»

I tillegg til ulykker har du også muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst psykiske lidelser ( f.eks. mobbing).

Et godt HMS-system gjør det lettere å foreta rutinemessige vernerunder og risikovurderinger, og oppdatert sikkerhetsinfo og HMS-håndbok er lett tilgjengelig for alle på byggeplassen.

Og et internkontroll-system sørger for bedre oppfølging av dine ansatte og deres arbeidsdag, som vil hjelpe til med å avdekke mobbing, redusere slitasje på kroppen, og øke trivsel.

#3 – Øker oppdragsmengde

Din håndverkerbedrift blir mer attraktiv for private oppdrag når du både i felt og på nett viser at du er en seriøs aktør som leverer kvalitet, og har alle nødvendige systemer og sertifikater på plass.

Kvalitet, trygghet og tilgjengelighet er nemlig viktigere enn laveste pris, ifølge en undersøkelse fra mittanbud.

» Les også: Tips fra håndverkerne: Slik vinner du med et lønnsomt pristilbud

Kvalitet er viktigere enn pris, så vis fram dine løsninger og sertifikater. Illustrasjon: 24onoff (Trykk for større bilde)

I tillegg til flere private oppdrag, vil også et styringssystem åpne opp for offentlige oppdrag fra stat eller kommune.

Disse oppdragene er gjerne tryggere og mer forutsigbare enn private, men de kommer også med større krav til kvalitet og sikkerhet som den gamle permen på kontoret ikke dekker.

Statsbygg har for eksempel et sterkt fokus på seriøsitet og sikkerhet, og stiller strenge krav til gode rutiner hos deres total- og underentreprenører – gjerne i form av et digitalt styringssystem. 

Et system som dekker krav til KS og HMS er med andre ord gull verdt hvis du har problemer med å fylle ordreboka.

» Les også: Hvorfor 10,000+ håndverkere bruker KS og HMS fra 24onoff

24onoff Kvalitet & Sikkerhet

Styringssystemet for norske håndverkerbedrifter

24onoff gir deg frihet til å fokusere på godt håndverk. Kom i gang nå med en uforpliktende prat og demo.

Sjekk ut våre andre innlegg og ressurser før du drar
👇