Byggebransjen i Norge trenger flere arbeidere

Om ikke lenge går fristen for å velge studieretning ut for Norges ungdommer. I byggenæringen oppleves stor etterspørsel etter nye fagarbeidere. Dette fremkommer i nye tall fra Byggenæringens Landsforening (BNL)

– Jeg mener aktører i bransjen, sammen med foreldre og skole må informere ungdommen om mulighetene i byggebransjen. Vekstmulighetene er mange, men en femten- eller sekstenåring er nødvendigvis ikke oppmerksom på dette. En ting er sikkert, en variert arbeidsdag venter de som velger byggfag, forteller Mats Knotten i 24onoff.

I en pressemelding fra Byggenæringens landsforbund sier kompetansedirektør Jørgen Leegaard:

Jørgen Leegaard i BNL
Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i BNL

 – Byggenæringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder. Ifølge Fafos framskrivninger vil næringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent pr. år frem til 2020. Gitt en slik utvikling vil det bli behov for ca. 260 000 mennesker i utførende del av byggenæringen i 2020. Det vil si i gjennomsnitt ca. 10 000 nye medarbeider hvert år. Behovet er anslått til å fordele seg på ca. 8 500 fagarbeidere og håndverkere og ca. 1 500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører.

Altså, alle som ønsker seg en jobb innen byggebransjen har gode muligheter for dette.

Et land i utvikling

Samferdselsdepartementet bruker mer penger enn noensinne tidligere. Veiene i Norge skal bli bedre. Dette er et område hvor man i årene som kommer, trenger mye folk og mange maskiner.

Boligbyggingen i Norge er høy. Den norske befolkingen antas å skal vokse ytterligere i årene som kommer, og dermed forventes det at etterspørselen etter husrom også vil bestå.

Utviklingsmuligheter

En utdanning i byggebransjen betyr ikke at man må legge listverk eller gipsvegg i 40 år. Etter at man har fått seg et fagbrev kan man jobbe som håndverker innen mange ulike fagområder. Alternativt kan man videreutdanne seg til å bli ingeniør, fagskoleingeniør eller starte sin egen bedrift som byggmester.

Det er veldig mange muligheter i byggenæringen. Vi i 24onoff oppfordrer alle landets 16-åringer til å ta seg en utdanning innen byggebransjen.