Mangel på faglært arbeidskraft fortsetter å øke

Fagarbeidere er fortsatt yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere ansatte til, både i Norge og ellers i verden.

Topper listen tredje året på rad

Det kommer frem av Manpowers årlige undersøkelse Talent Shortage, som konsernet gjennomfører i 43 land.

I år intervjuet man over 42 000 arbeidsgivere – blant disse 751 norske.

Oversikten over yrkesgruppene det er størst mangel på, avslører at faglært arbeidskraft topper listen for tredje året på rad.

– Norge har et skrikende behov for faglærte. Ungdom som velger yrkesfag får ikke fullført utdannelsen på grunn av mangel på læreplasser. Å ta fagutdannelse er et trygt valg, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

Omsetningen i bygg- og anleggssektoren har vokst med 42 prosent siden 2010.

«Hvis du gir meg en tjueåring som har utdannet seg til snekker kan jeg i dag skaffe ham eller henne jobb på timen hvor som helst i Norge.»

I den samme perioden har antallet elever, lærlinger og lærlingkandidater på yrkesfaglige utdanninger bare økt med 2,9 prosent.

– Det er fortsatt slik at unge velger bort yrkesfag og går for akademiske yrker. De vil bli økonomer, advokater og samfunnsvitere. Men vi må i større grad utdanne ungdom til jobber som det er bruk for. Hvis du gir meg en tjueåring som har utdannet seg til snekker kan jeg i dag skaffe ham eller henne jobb på timen hvor som helst i Norge, sier Brath.

Hvor skal vi hente kompetansen?

Til NRK sier konsernsjef Brath at mangelen på fagarbeidere øker.

– Vi har i en årrekke importert arbeidskraft, men over tid vil fagarbeidermangelen globalt påvirke arbeidsmarkedet. Veldig mange vil kanskje reise hjem dersom lønningene blir mer harmonisert i de enkelte landene. Det er jo en utfordring for Norge, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

Brath kan fortelle at denne utviklingen har vært tydelig i flere år.

Rekrutteringstiltakene er for små og kommer sent.

– Det er veldig mange, gode ambisjoner for å øke antall faglærte, men vi ser at utviklingen ikke går raskt nok. Vi må ha flere i fagopplæring og vi må øke antall lærlinger. Jeg tror også vi må redusere kravene til teori i utdanningene, så frafallet blir mindre enn i dag, sier sjefen for Manpower i Norge.

 

Dette er de ti vanskeligste jobbene å finne folk til:

1. Faglært arbeidskraft

2. Selgere

3. Teknikere

4. Juridisk personale

5. Leger og helsepersonell (ikke sykepleiere)

6. IT-personell

7. Sekretærer, resespsjonister og administrative assistenter

8. Sjåfører

9. Ingeniører

10. Regnskap & økonomimedarbeidere