Trivsel gir lavere sykefravær

Det er mange former for sykefravær som kan holde en ansatt borte fra arbeidsplassen. Mange bedrifter har utfordringer med å komme seg gjennom året med et lavt sykefravær.

Man kan tro at høyt sykefravær er noe man ikke kan gjøre noe med, for influensaen hører ikke på tilsnakk eller klaging, men det er ikke alle fraværsdager som kommer av eksterne faktorer.

 

Ofte er det interne problemer på arbeidsplassen som kan gjøre det lettere å ta opp telefonen for å ringe sjefen og si at man ikke kommer på jobb. Disse interne faktorene er ikke alltid like synlige, og er derfor veldig enkle å overse. Dette betyr ikke at disse faktorene er mindre reelle.

 

 

Små forskjeller

Noen punkter kan hjelpe din bedrift i å avdekke problemer på arbeidsplassen, øke trivsel, og forhåpentligvis redusere sykefravær.

 

  • Medarbeidersamtaler og anonyme spørreundersøkelser er veldig behjelpelige i å avdekke små og store problemer, og påfølgende endringer kan bidra sterkt til en følelse av å bli hørt.
  • Økt kommunikasjonsnivå og informasjonsflyt: Faste møter med alle i selskapet. Oppdateringer på prosjekter, plan for neste uke, tilbakemeldinger og synspunkter fra alle som ønsker å si noe.
  • Tydelige roller slik at alle vet hvilken leder de skal gå til. Viktig å vite hvem man kan snakke med på tomannshånd, og at denne personen kan opprettholde konfidensialitet. Sjefen man kan vitse med på brakka burde også ha døren åpen for en seriøs prat med en ansatt som ønsker det.
  • Stor tillit til de ansatte gir hver enkelt selvbestemmelse og eierskap til sin egen jobb.
  • De ansatte får grundig opplæring når noe nytt kommer inn.
  • Ryddig og oversiktlig arbeidsplass hvor alle tar sin del av arbeidet.

 

Det er mye man kan gjøre for å minimere sykefravær knyttet til interne faktorer. Det viktigste redskapet man har er evnen til å stoppe opp og ta seg tid til å lytte, et redskap som ofte kan vise seg å være mer effektivt enn tre dager hjemme i en god, varm seng.

 

– Mats Knotten, Kundeansvarlig 24onoff.