En Kort Introduksjon Til HMS

Bygg og anleggsbransjen er blant de mest risikofylte yrkene når det kommer til sikkerhet og helse. Ifølge SSB blir nesten 3000 arbeidstakere skadet årlig i bygg og anleggsbransjen, hvorav 400 av disse er mer alvorlige skader. Desto viktigere er det å følge arbeidstilsynets HMS krav. Gode rutiner for HMS gir gode opplevelser både sosialt på arbeidsplassen, men har også positiv innvirkning på firmaets økonomi.

 

Hva er HMS?

 

HMS er en samlebetegnelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Hovedformålet med HMS er å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for arbeidstakerne og et bærekraftig miljø for omgivelsene. HMS-krav er vedtatt i arbeidsmiljøloven og enhver virksomhet er nødt til å innrette seg etter dette.

 

Hvem har ansvar for HMS?

 

I følge byggherreforskriften, er byggherren (den som mottar tjenesten) ansvarlig for å planlegge, tilrettelegge, organisere, og gjennomføre HMS krav. Hvis flere foretak arbeider samtidig må byggherre utpeke en koordinator, dette kan også være byggherre selv. Et smart hjelpemiddel for å søke opp HMS krav i bygg og anlegg finner du hos  Regenverk.no.

 

Internkontroll

 

Bygg og anleggsbedrifter er forpliktet til å ha rutiner på HMS. Internkontroll skal ledes av den ansvarlige for foretaket slik at HMS lover og regler blir oppfylt, utført,kontrollert og kvalitetssikret. Internkontrollforskriften er lovpålagt og krever konsekvent oppfølging av blant annet arbeidsmiljøloven, brann-og eksplosjonsvernloven m.m. Arbeiderne skal også delta aktiv under internkontroll. Selv om dette kan høres komplekst ut, er Regelverk.no til stor hjelp også her.  

 

 

HMS Kort/Byggkort

I bygg og anleggsbransjen blir HMS kort ofte bare referert til byggkort. Alle bygg- og anleggbedrifter i Norge er pålagt å ha byggkort til alle som utfører en jobb (norske og utenlandske) på en anleggsplass. Dersom det er innleid arbeidskraft, er det utleiefirma som er ansvarlig for dette. Det kan ta opptill 1 måned før man mottar HMS-kortet etter man har bestilt det. Arbeider kan derimot lovlig arbeide i perioden mellom det er bestilt til man mottar selve kortet. Du kan bestille HMS kort på byggkort.no

 

Sikkerhet, Helse, Miljø (SHA-plan)

 

Noe som er mer spesielt for bygg og anleggssektoren er SHA-planen, som mange av dere allerede har vært borti. SHA står for Sikkerhet, Helse, Miljø. Men hvorfor trenger vi både SHA og HMS plan?

 

Forskjellen er at en SHA-plan går mer på det spesifikke sikkerheten under hvert prosjekt. Som vi vet er alle prosjekter ulike og trenger individuelle tilpasninger. SHA plan skal dempe risikoen for skader på et prosjekt. Den er obligatorisk for alle bygg og anleggsprosjekter og skal være skriftlig. Byggherre er ansvarlig. Byggherre kan derimot delegere ansvar. Les mer detaljer om SHA plan her.

 

Hvorfor du skal bry deg?

 

I bygg og anleggsbransjen tar arbeidstilsynet HMS på alvor. Bøter, pålegg og i de verste tilfellene fengselsstraff kan tilfalle arbeidsgiver. Motivasjonen til å vektlegge og prioritere HMS bør derimot ikke komme av å unnslippe straff. Den bør komme av viljen din til å planlegge og utføre dine oppdrag bedre hver gang. Det er en tydelig link mellom grundige HMS tiltak og lønnsomhet av prosjektet, trivsel og sykefravær i bedriften.