SHA plan – Hva du trenger å vite

Hva er SHA?

SHA, som står for «Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø», er en del av arbeidsmiljøloven og har som formål å beskytte arbeidstakerne mot risikoer på bygg og anleggsplasser.

Hva er en SHA plan?

En SHA plan er en særstilt sikkerhet og risiko plan for bygg og anleggsprosjekter. Ifølge arbeidstilsynet skal planen omfatte risikovurderinger av hvilke tiltak som er nødvendig for å forebygge skade på liv og helse.

 

Det er pålagt å skrive en SHA plan for alle bygg og anleggsprosjekter før man setter i gang arbeid.

Hvem har ansvaret?

Det er byggherre som har ansvar for å lage en SHA plan. Planen skal være klar før prosjektet starter.

 

Sammen med den som står ansvarlig i selve utføringen av arbeidet, skal ansvarlig for prosjektet informere byggherre om avvik fra SHA-planen.

 

Det er byggherren sitt ansvar å oppdatere SHA-planen hvis det oppstår endringer som kan ha innvirkning på sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet.

Krav til utførende firma på byggeplassen

Selv om det er byggherre som har ansvaret for å lage en SHA plan, har ansvarlig for den som utfører selve arbeidet også sine krav som må oppfylles:

  1. Opplyse alle arbeidstakerne om SHA planen før oppstart på nytt prosjekt. Dette skal innholde informasjon om alle sikkerhetstiltak som er bestemt i SHA planen.
  2. Ta med relevante deler av SHA planene som er laget til din egen internkontroll.
  3. Følge planen som er tegnet opp, men også vurdere om det er tatt stilling til alle risikofaktorer.
  4. Melde inn avvik som inntreffer fra SHA planen til byggherre.

 

Krav til byggherren sin side er mer omfattende: Organisasjonskart, fremdriftsplan, tiltak mot arbeid som kan være farlig for liv og helse og rutiner for avvik. Les mer om Byggherrens ansvar her.

Hvorfor er en SHA plan viktig?

En SHA plan vil ofte virke gjentakende fra prosjekt til prosjekt, med repeterende arbeidsoppgaver, utstyr, arbeidere og risikofaktorer.

 

Det er derimot veldig viktig å behandle hvert prosjekt individuelt, da det ofte vil være små forskjeller mellom prosjektene, og glemmes disse vil det svi hvis det blir inspeksjon eller forekommer uhell.

 

Vær nøye, skap gode rutiner og oppdater SHA planen underveis i prosjektet. Kommunikasjonen mellom byggherre og den som utfører arbeidet er helt avgjørende for å skape trygge rammer for utearbeideren.

SHA maler

Undervisningsbygg og Statsbygg har laget flere gratis SHA plan maler som ligger tilgjengelig på nettet. Last ned gratis SHA mal her.