Internkontrollforskriften: Det viktigste du må vite + Gratis infografikk

Internkontrollforskriften - Verdt å vite + Gratis infografikk

Hva går internkontrollforskriften ut på?

Internkontrollforskriften krever at den som er ansvarlig for virksomheten sørger for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.

HMS-arbeidet skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Rutinene skal være dokumentert skriftlig, og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Internkontrollforskriften-last-ned-infografikk

Last ned gratis infografikk med 8 krav til internkontroll

En oversiktlig infografikk med det du må vite om internkontrollforskriften, og 8 krav til internkontroll som alle virksomheter må følge.

Hva er formålet med en internkontroll?

Ved å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet, vil man oppnå god internkontroll i virksomheten.

God internkontroll bidrar til å forebygge uønskede hendelser, samt oppnå godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, god lønnsomhet, høy sikkerhet og minimale utslipp.

Hvilke typer virksomheter gjelder internkontrollforskriften for?

Internkontrollforskriften gjelder all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- og sikkerhetshensyn.

Du kan gå ut fra at kravet om systematisk HMS-arbeid gjelder for din virksomhet, så sant den produserer, selger eller tilbyr varer eller tjenester.

Forskriften gjelder den som er ansvarlig for virksomheten, arbeidstakere i offentlige og private virksomheter.

Hva skal dokumenteres skriftlig?

Av de 8 kravene i en internkontroll er man pålagt å skriftlig dokumentere de siste 5 (se vår infografikk for detaljer).

Punktene som må dokumenteres er:

● Virksomhetens mål for helse, miljø og sikkerhet.

● Kartlegge roller i virksomheten, blant annet ansvarlige for HMS.

● Kartlegge risiko og utarbeide planer og tiltak for å redusere disse.

● Rutiner ved overtredelser av krav fastsatt i HMS-lovgivningen.

● Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Finnes det en større guide for internkontroll?

Arbeidstilsynet har laget en grundig veiledning som tar deg gjennom internkontrollen fra A til Å, med hjelpsomme kommentarer underveis. Trykk her for å gå til Arbeidstilsynets veileder.

Kilder: Altinn, Lovdata.

Anbefalt for deg

Digitalisering - Enklere enn mange tror

En oppskrift på vellykket digitalisering - for å se til at du tjener penger på overgangen.
Les mer >

Hva koster en ansatt? Gratis kalkulator

Bedriften er i vekst og du vurderer å ansette, men hvor mye koster egentlig en ansatt?
Vår gratis kalkulator gir deg svaret.
Les mer >

bygg1-timeliste-app

- Vi fikk mye bedre oversikt

Fakturering og lønn tok stadig lengre tid for Bygg 1 Lyngdal med deres 19 ansatte. Hvor mye de skulle spare med det nye systemet ble en overraskelse både for ledelsen og de ansatte.
Les mer >

timepris kalkulator

Finn riktig timepris - Gratis kalkulator

Kommer det mer inn i kassa enn det renner ut? Har du råd til å redusere timeprisen for å gi deg et konkurransefortrinn? Vår Timepris-kalkulator gir deg svaret.
Les mer >