Internkontrollforskriften: Alt du må vite + Gratis internkontroll-mal

Internkontrollforskriften - Verdt å vite + Gratis infografikk

I dette innlegget har vi samlet alt du trenger å vite om internkontrollforskriften, med en gratis internkontroll mal som gjør det lettere å dekke kravene.

» Trykk her for å hoppe rett til internkontroll-malen

Hva går internkontrollforskriften ut på?

Internkontrollforskriften krever at den som er ansvarlig for virksomheten sørger for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.

HMS-arbeidet skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Rutinene skal være dokumentert skriftlig, og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Internkontroll/HMS for Håndverkere

Rask levering av dokumenter og digital løsning for byggebransjen. Alt du trenger for et godt og trygt arbeidsmiljø – som dekker alle krav.

Hva er formålet med en internkontroll?

Ved å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet, vil man oppnå god internkontroll i virksomheten.

God internkontroll bidrar til å forebygge uønskede hendelser, samt oppnå godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, god lønnsomhet, høy sikkerhet og minimale utslipp.

Hvilke krav er det til et internkontrollsystem?

Arbeidstilsynet har ingen spesifikke krav til system, så lenge de ser at det brukes aktivt.

Det viktigste er at HMS-dokumenter skal være lett tilgjengelig for alle i bedriften, noe som kan være en utfordring hvis alt ligger i en nedstøvet perm på kontoret. 

Et digitalt internkontrollsystem er helt klart det enkleste alternativet, med noen klare fordeler over den tradisjonelle papirløsningen: 

1. Ansatte har alltid tilgang på oppdatert HMS-informasjon via en app, uansett hvor de er. 

2. Ved tilsyn tar det bare sekunder å vise fram eller sende over nødvendig dokumentasjon, istedenfor at det stjeler hele arbeidsdagen. 

Internkontrollsystem på mobil
Et digitalt internkontrollsystem kan spare deg både tid og hodepiner. Foto: 24onoff

Hvilke typer virksomheter gjelder internkontrollforskriften for?

Internkontrollforskriften gjelder all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- og sikkerhetshensyn.

Du kan gå ut fra at kravet om systematisk HMS-arbeid gjelder for din virksomhet, så sant den produserer, selger eller tilbyr varer eller tjenester.

Forskriften gjelder den som er ansvarlig for virksomheten, arbeidstakere i offentlige og private virksomheter.

Hva er kravene, og hva skal dokumenteres skriftlig?

Internkontrollforskriften har 8 krav, og man er pålagt å dokumentere 5 av disse.

Kravene i internkontrollforskriften er: 

  1. Tilgjengelig oversikt over virksomhetens HMS-krav og -lover.
  2. Ansatte skal ha oppdatert kunnskap om bedriftens HMS-arbeid.
  3. Ansatte skal inkluderes for å samle erfaringer og kunnskap.

Disse kravene skal dokumenteres skriftlig:

  1. Virksomhetens mål for helse, miljø og sikkerhet.
  2. Kartlegge roller i virksomheten, blant annet ansvarlige for HMS.
  3. Kartlegge risiko og utarbeide planer og tiltak for å redusere disse.
  4. Rutiner ved overtredelser av krav fastsatt i HMS-lovgivningen.
  5. Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Finnes det en større guide for internkontroll?

Arbeidstilsynet har laget en grundig veiledning som tar deg gjennom internkontrollen fra A til Å, med hjelpsomme kommentarer underveis. Trykk her for å gå til Arbeidstilsynets veileder.

Last ned internkontroll mal

HMS handbok animert
Internkontroll-malen har alt du trenger for å kartlegge HMS/IK-arbeidet i din virksomhet.

Sammen med vår HMS-ekspert har vi utarbeidet en internkontroll mal som du kan laste ned gratis og fylle ut. 

Malen har 8 ulike punkter hvor du lister opp rutiner, risiko, opplæring og mer.

Til slutt ender du opp med en grundig og detaljert HMS-håndbok som oppfyller alle krav og holder arbeidsplassen litt tryggere.

Kilder: Altinn, Lovdata.
Komplett Internkontroll/HMS for Håndverkere

Gratis maler, eksperthjelp til å lage hms-håndbok, og verktøyene du trenger for å dele med ansatte på mobil.