Internkontrollforskriften: Alt du må vite + Gratis infografikk

Internkontrollforskriften - Verdt å vite + Gratis infografikk

Hva går internkontrollforskriften ut på?

Internkontrollforskriften krever at den som er ansvarlig for virksomheten sørger for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.

HMS-arbeidet skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Rutinene skal være dokumentert skriftlig, og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Les også: HMS Håndbok – Komplett Guide og Gratis Mal

Hva er formålet med en internkontroll?

Ved å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet, vil man oppnå god internkontroll i virksomheten.

God internkontroll bidrar til å forebygge uønskede hendelser, samt oppnå godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, god lønnsomhet, høy sikkerhet og minimale utslipp.

Hvilke krav er det til et internkontrollsystem?

Arbeidstilsynet har ingen spesifikke krav til system, så lenge de ser at det brukes aktivt.

Det viktigste er at HMS-dokumenter skal være lett tilgjengelig for alle i bedriften, noe som kan være en utfordring hvis alt ligger i en nedstøvet perm på kontoret. 

Et digitalt internkontrollsystem er helt klart det enkleste alternativet, med noen klare fordeler over den tradisjonelle papirløsningen: 

1. Ansatte har alltid tilgang på oppdatert HMS-informasjon via en app, uansett hvor de er. 

2. Ved tilsyn tar det bare sekunder å vise fram eller sende over nødvendig dokumentasjon, istedenfor at det stjeler hele arbeidsdagen. 

Internkontrollsystem på mobil
Et digitalt internkontrollsystem kan spare deg både tid og hodepiner. Foto: 24onoff

Hvilke typer virksomheter gjelder internkontrollforskriften for?

Internkontrollforskriften gjelder all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- og sikkerhetshensyn.

Du kan gå ut fra at kravet om systematisk HMS-arbeid gjelder for din virksomhet, så sant den produserer, selger eller tilbyr varer eller tjenester.

Forskriften gjelder den som er ansvarlig for virksomheten, arbeidstakere i offentlige og private virksomheter.

Hva er kravene, og hva skal dokumenteres skriftlig?

Internkontrollforskriften har 8 krav, og man er pålagt å dokumentere 5 av disse.

Kravene i internkontrollforskriften er: 

● Tilgjengelig oversikt over virksomhetens HMS-krav og -lover.

● Ansatte skal ha oppdatert kunnskap om bedriftens HMS-arbeid.

● Ansatte skal inkluderes for å samle erfaringer og kunnskap.

Disse kravene skal dokumenteres skriftlig:

● Virksomhetens mål for helse, miljø og sikkerhet. 

● Kartlegge roller i virksomheten, blant annet ansvarlige for HMS. 

● Kartlegge risiko og utarbeide planer og tiltak for å redusere disse.

● Rutiner ved overtredelser av krav fastsatt i HMS-lovgivningen.

● Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Internkontrollforskriften-last-ned-infografikk

Last ned gratis infografikk med 8 krav til internkontroll

En oversiktlig infografikk med det du må vite om internkontrollforskriften, og 8 krav til internkontroll som alle virksomheter må følge.

Finnes det en større guide for internkontroll?

Arbeidstilsynet har laget en grundig veiledning som tar deg gjennom internkontrollen fra A til Å, med hjelpsomme kommentarer underveis. Trykk her for å gå til Arbeidstilsynets veileder.
Kilder: Altinn, Lovdata.

Anbefalt for deg

Digitalisering - Enklere enn mange tror

En oppskrift på vellykket digitalisering - for å se til at du tjener penger på overgangen.
Les mer >

Gratis kalkulator som viser deg hva en ansatt koster.

Hva koster en ansatt? Gratis kalkulator

Bedriften er i vekst og du vurderer å ansette, men hvor mye koster egentlig en ansatt?
Vår gratis kalkulator gir deg svaret.
Les mer >

bygg1-timeliste-app

- Vi fikk mye bedre oversikt

Fakturering og lønn tok stadig lengre tid for Bygg 1 Lyngdal med deres 19 ansatte. Hvor mye de skulle spare med det nye systemet ble en overraskelse både for ledelsen og de ansatte.
Les mer >

timepris kalkulator

Finn riktig timepris - Gratis kalkulator

Kommer det mer inn i kassa enn det renner ut? Har du råd til å redusere timeprisen for å gi deg et konkurransefortrinn? Vår Timepris-kalkulator gir deg svaret.
Les mer >