Alt du trenger å vite om ferieloven

Hva du må vite om ferieloven

Her finner du alt du trenger å vite om ferieloven, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker, i en ryddig oversikt. 

Klikk på lenkene i innholdsfortegnelsen for å gå direkte til svaret du leter etter.

Hvor mange feriedager har man krav på?

I Norge har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. 

Regelen sier at virkedagene inkluderer lørdag, selv om mange bare jobber mandag til fredag. De fleste arbeidsgivere ignorerer heldigvis denne regelen, og teller bare faktiske arbeidsdager som tellende virkedager. 

Fagorganiserte arbeidstakere har som regel en tariffavtale som gir rett på 5 ferieuker.

Søndager og helligdager telles ikke som virkedager.

Man kan avtalefeste flere feriedager, men 25 er altså minstekravet.

Visste du at: Kongen kan bestemme at vi skal ha 5 ekstra feriedager hvis det er forsvarlig med landets totale økonomiske stilling.

Må man ta ferie?

Ja, arbeidstaker har både rett og plikt til å avvikle alle sine feriedager.

Arbeidsgiver er også pliktig til å følge med på at alle lovbestemte feriedager blir brukt eller flyttet over til påfølgende år (max. 2 uker). 

Ekstra ferie etter fylte 60

Samme år som man fyller 60 år får man en ekstra ferieuke eller 6 virkedager ekstra, også kalt «senioruken». 

Denne senioruken følger særegne regler, som du kan lese mer om her.

Kan man ta neste års ferie på forskudd?

Ja, man kan flytte over 12 virkedager/2 ferieuker fra kommende år hvis man ønsker det. 

Dette kalles forskuddsferie, og det krever skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Overføring av ferie: Hvor mange feriedager kan man flytte over til neste år?

Man kan overføre inntil 12 virkedager/2 ferieuker til påfølgende år. 

Overføring av ferie krever skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvem bestemmer når ferie skal avvikles

Arbeidsgiver skal diskutere ferieplaner med arbeidstaker eller tillitsvalgt i god tid før ferien starter.

En hovedregel er at arbeidstaker skal få vite om ferietidspunkt senest 2 måneder før ferien starter.

Hvis man ikke blir enige om ferietidspunkt, så kan arbeidsgiver bestemme i henhold til styringsretten.

Ansatte kan kreve at minst tre sammenhengende ferieuker (18 virkedager) legges et sted mellom 1. juni og 30. september.

Sykemelding i ferie

Hvis man blir syk i ferien, altså 100% arbeidsufør/sykemeldt, kan man kreve ny ferie fra første feriedag i perioden.

Kravet må dokumenteres med legeerklæring så raskt som mulig når arbeidet gjenopptas. 

Hvis man blir sykemeldt før ferien kan man kreve å få ferien utsatt til senere i året.

Dette må selvfølgelig også dokumenteres med legeerklæring, senest siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Ferie i oppsigelsestiden

Hvis man blir sagt opp av arbeidsgiver, og har en oppsigelsestid på under 3 måneder, kan arbeidstaker motsette seg at ferien skal tas i oppsigelsestiden, og heller motta kompensasjon for ubenyttet ferie.

Hvis oppsigelsestiden er på tre måneder eller lenger, kan arbeidsgiver kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven.

Dersom ferien er fastsatt før mottatt oppsigelse, vil oppsigelsesperioden først starte den 1. i måneden etter avviklet ferie.

I og med at arbeidsgiver har siste ordet om når ferien skal avvikles, kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden.

Arbeidstaker kan likevel kreve at ferie avvikles før oppsigelsestiden utløper dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni – 30. september) eller innenfor ferieåret.

Man har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver hvis man ikke får avviklet ferie inneværende år før man avslutter et arbeidsforhold.

Dette gjelder dersom man starter innen 30. september samme år.

Feriepenger: Hva har man krav på?

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent.

Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen. Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel av nettoutbytte. Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekksoppgaven for opptjeningsåret.

Når utbetales feriepengene?

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Det mest vanlige er imidlertid at bedriften utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.

Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.

5/5
"24onoff er svinbillig. Det tar oss under en halvtime i måneden å spare inn systemet."
24onoff-timeregistrering-mobil-arbeidsplass
Bård Eilif Hveding
Låsesmedmester Hveding as

Prøveperioden krever ikke kredittkort, og er 100% uforpliktende.

Anbefalt for deg

Gratis ferieplan 2019

Last ned gratis ferieplan: Enkel ferieplanlegger for din bedrift

Ikke klar for digitale ferielister på nett og mobil? Last ned vår ferieplan for 2019 i både A3- og A4-format.
Les mer >

Hva koster en ansatt? Gratis kalkulator

Bedriften er i vekst og du vurderer å ansette, men hvor mye koster egentlig en ansatt?
Vår gratis kalkulator gir deg svaret.
Les mer >

bygg1-timeliste-app

- Vi fikk mye bedre oversikt

Fakturering og lønn tok stadig lengre tid for Bygg 1 Lyngdal med deres 19 ansatte. Hvor mye de skulle spare med det nye systemet ble en overraskelse både for ledelsen og de ansatte.
Les mer >

timepris kalkulator

Finn riktig timepris - Gratis kalkulator

Kommer det mer inn i kassa enn det renner ut? Har du råd til å redusere timeprisen for å gi deg et konkurransefortrinn? Vår Timepris-kalkulator gir deg svaret.
Les mer >