Alt du trenger å vite om ferieloven

Lover og regler rundt ferieloven

Her har vi samlet alt du trenger å vite om ferieloven, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker, i en ryddig oversikt. 

Klikk på lenkene i innholdsfortegnelsen for å hoppe direkte til ditt spørsmål.

Hvor mange feriedager har man krav på?

I Norge har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. 

Regelen sier at virkedagene inkluderer lørdag, selv om mange bare jobber mandag til fredag. De fleste arbeidsgivere ignorerer heldigvis denne regelen, og teller bare faktiske arbeidsdager som tellende virkedager. 

Fagorganiserte arbeidstakere har som regel en tariffavtale som gir rett på 5 ferieuker.

Søndager og helligdager telles ikke som virkedager.

Man kan avtalefeste flere feriedager, men 25 er altså minstekravet.

Visste du at: Kongen kan bestemme at vi skal ha 5 ekstra feriedager hvis det er forsvarlig med landets totale økonomiske stilling.

Må man ta ferie?

Ja, arbeidstaker har både rett og plikt til å avvikle alle sine feriedager.

Arbeidsgiver er også pliktig til å følge med på at alle lovbestemte feriedager blir brukt eller flyttet over til påfølgende år (max. 2 uker). 

Ekstra ferie etter fylte 60

Samme år som man fyller 60 år får man en ekstra ferieuke eller 6 virkedager ekstra, også kalt «senioruken». 

Denne senioruken følger særegne regler, som du kan lese mer om her.

Kan man ta neste års ferie på forskudd?

Ja, man kan flytte over 12 virkedager/2 ferieuker fra kommende år hvis man ønsker det. 

Dette kalles forskuddsferie, og det krever skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Overføring av ferie: Hvor mange feriedager kan man flytte over til neste år?

Man kan overføre inntil 12 virkedager/2 ferieuker til påfølgende år. 

Overføring av ferie krever skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvem bestemmer når ferie skal avvikles

Arbeidsgiver skal diskutere ferieplaner med arbeidstaker eller tillitsvalgt i god tid før ferien starter.

En hovedregel er at arbeidstaker skal få vite om ferietidspunkt senest 2 måneder før ferien starter.

Hvis man ikke blir enige om ferietidspunkt, så kan arbeidsgiver bestemme i henhold til styringsretten.

Ansatte kan kreve at minst tre sammenhengende ferieuker (18 virkedager) legges et sted mellom 1. juni og 30. september.

Sykemelding i ferie

Hvis man blir syk i ferien, altså 100% arbeidsufør/sykemeldt, kan man kreve ny ferie fra første feriedag i perioden.

Kravet må dokumenteres med legeerklæring så raskt som mulig når arbeidet gjenopptas. 

Hvis man blir sykemeldt før ferien kan man kreve å få ferien utsatt til senere i året.

Dette må selvfølgelig også dokumenteres med legeerklæring, senest siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Ferie i oppsigelsestiden

Hvis man blir sagt opp av arbeidsgiver, og har en oppsigelsestid på under 3 måneder, kan arbeidstaker motsette seg at ferien skal tas i oppsigelsestiden, og heller motta kompensasjon for ubenyttet ferie.

Hvis oppsigelsestiden er på tre måneder eller lenger, kan arbeidsgiver kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven.

Dersom ferien er fastsatt før mottatt oppsigelse, vil oppsigelsesperioden først starte den 1. i måneden etter avviklet ferie.

I og med at arbeidsgiver har siste ordet om når ferien skal avvikles, kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden.

Arbeidstaker kan likevel kreve at ferie avvikles før oppsigelsestiden utløper dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni – 30. september) eller innenfor ferieåret.

Man har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver hvis man ikke får avviklet ferie inneværende år før man avslutter et arbeidsforhold.

Dette gjelder dersom man starter innen 30. september samme år.