Nye krav for elektroniske mannskapslister – Last ned gratis mannskapsliste mal

Fra 01. juli 2017 er alle bygg- og anleggsplasser lovpålagt å føre daglige elektroniske mannskapslisterLa 24onoff vise deg det du trenger å vite, og last ned vår gratis mannskapslistemal som oppfyller kravene. 

Hvor kreves elektronisk mannskapsliste?

Elektroniske oversiktslister kreves kun på bygg- eller anleggsplass med «profesjonell byggherre» (kunde med organisasjonsnummer).

Ved arbeid hos privatpersoner kreves det ikke elektroniske mannskapslister.

Trenger jeg et eget system for mannskapsliste?

Forskriften stiller ingen krav til hvilket elektronisk format listen skal være i.

Du kan føre mannskapslister i Word- eller Excel-format så lenge listene inneholder informasjon som kreves av byggherreforskriften (står også lengre ned på denne siden).

Last ned gratis mannskapsliste mal som oppfyller krav

Last ned vår gratis mannskapsliste mal i excel, som du kan bruke på din pc, mobil eller nettbrett.

Malen har 2 ark: «Mannskapsliste» og «Ansatte».

Legg inn alle arbeidere i «Ansatte»-arket, og bruk det til å kopiere ansatte inn i «Mannskapsliste»-arket.

Tips: Velg «Lagre som» for å lagre en kopi av malen med for eksempel byggeplass og dato som filnavn. Da kan du enkelt gå tilbake i historikken ved behov, og du beholder originalen.

Hvis du i tillegg bruker Excel Online (gratis, og tilgjengelig som app på mobil/nettbrett), kan du lagre mannskapslistene i skyen for ekstra sikkerhet. Dropbox (også gratis) kan også brukes til dette.

Hva må en elektronisk mannskapsliste inneholde?

Oversiktslisten må i følget det nye kravet inneholde følgende informasjon:

• Navn på byggherre

• Navn og/eller adresse på bygge- eller anleggsplass

• Navn på arbeidsgiver, og organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter.

• Ansattnavn, fødelsdato og HMS-kortnummer

Hvem har ansvar for oversiktslisten?

Byggherre har hovedansvar for å holde oversikt over hvem som er på byggeplassen, men dette ansvaret blir så godt som alltid videreført til innleid bedrift som allerede har rutiner for å føre mannskapslister.

Ved kontroll skal byggherre/ansvarlig kunne sende liste på e-post til kontrolløren.

Har størrelsen på prosjektet noe å si?

Nei. Så lenge byggherren er profesjonell, så må det føres elektroniske mannskapslister.

Hvor lenge skal mannskapslistene lagres?

Mannskapslistene skal lagres i 6 måneder etter at jobben er avsluttet på gjeldende bygg- eller anleggsplass.