HMS-Plan – Komplett Guide [Gratis Mal]

I dette innlegget forklarer vi enkelt hva en HMS-plan er og hva den må inneholde, og gir deg en komplett HMS-plan mal du kan laste ned gratis.

» Snarvei: Trykk her for å gå direkte til nedlasting av HMS plan mal

Det er ingen hemmelighet at bygg- og anleggsbransjen er risikoutsatt, og det stilles derfor strenge krav til gode HMS-rutiner.

Mye kan gå galt på en byggeplass, til tross for årevis med erfaring, som vi ser denne videoen fra Veidekke:

"Vi blir vel kanskje litt sløve etter noen år når vi har jobbet med dette, og ser ikke helt risikoen som ligger der hele veien. Men du jobber jo mellom 30 og 60 meter opp i lufta, og da har bare én sjanse."

- Hallgeir Haveland. Betongformann i Veidekke.

Det er nettopp disse ulykkene en HMS-plan skal prøve å forhindre.

Og det fører oss til første punkt:

Hva er en HMS-plan?

En HMS-plan er en oversikt over hva som kan gå galt på byggeplassen, og hva som skal gjøres for å redusere risiko.

I tillegg har du roller og ansvarsområder, en fremdriftsplan for de ulike arbeidsoppgavene, og rutiner for avvikshåndtering.

Kort oppsummert: HMS-planen skal inneholde alt en arbeider trenger å vite for å jobbe trygt, og hva de skal gjøre hvis noe oppstår. 

"HMS-planen skal inneholde alt en arbeidere trenger å vite for å jobbe trygt, og hva de skal gjøre hvis noe oppstår."

Det omtales ofte som SHA-plan (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), og den utarbeides tidlig og fortløpende under plan- og prosjekteringsarbeidet.

Alle byggeprosjekter med en profesjonell byggherre skal ha en unik HMS-plan, i henhold til Byggherreforskriften § 7, og det kan koste dyrt hvis Arbeidstilsynet kommer på tilsyn og en plan ikke kan fremvises.

"Bygg- og anlegg er den bransjen vi bruker mest ressurser på, blant annet på grunn av stor ulykkesrisiko."

- Stig Magnar Løvås, regiondirektør og ansvarlig for næringen bygge- og anleggsvirksomhet i Arbeidstilsynet

Det er byggherre som har ansvar for at en HMS-plan er på plass før byggingen starter, og de er også ansvarlige for å oppdatere planen hvis det oppstår endringer som kan ha innvirkning på sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet.

I tillegg skal HMS-planen være oppdatert og lett tilgjengelig for alle på arbeidsplassen, som f.eks. i en HMS- og prosjekt-løsning på mobil, og den skal oppbevares i 6 måneder etter prosjektet er avsluttet. 

HMS-plan på mobil
Med 24onoff har alle på byggeplassen automatisk tilgang på oppdatert HMS-plan og andre viktige dokumenter.

Hva skal planen inneholde?

Som med byggeprosjekter er heller ingen HMS-planer like. Det er stor forskjell på kontorbygg og tunnelarbeid, og HMS-planen vil naturligvis variere i omfang basert på størrelsen og arbeidsoppgavene på prosjektet. Men noen likheter har den.

HMS-planen skal minimum inneholde:

  1. Beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, roller, ansvarsfordeling og entrepriseform.
  2. Framdriftsplan for anlegget som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted.
  3. Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.
  4. Rutiner for avviksbehandling.
Dårlig sikkerhet rundt arbeid i høyden og bruk av ustyr er gjengangere på byggeplasser som stenges av Arbeidstilsynet.

Last ned HMS-plan mal

Hva en SHA-plan må inneholde
Vår mal er ryddig og oversiktlig, med alle nødvendige punkter en HMS-plan skal ha.

Jobb trygt og sørg for at du følger regelverket med vår oversiktlige HMS-plan mal, eller «SHA-plan» som vi også kaller den. 

Bare fyll ut skjemaet under, så sender vi den til deg på e-post.
 
PS! På utkikk etter en HMS-håndbok mal? Den finner du her.

Sjekk ut våre andre innlegg og ressurser før du drar: