– Vi anbefaler produktet på det varmeste!

Bendiksen Entreprenør AS ønsket et lettvint, oversiktlig og rimelig system for sine 17 ansatte, og 24onoff svarte til forventningene. 

Etter en 14 dagers gratis prøveperiode gikk Bendiksen Entreprenør AS over til en enklere arbeidshverdag, både for administrasjonen og de andre ansatte. 

– Vi begynte å se etter et nytt timeregistreringssystem for å få bedre oversikt, kjappere tilgang til forbrukte timer og materiell, og bedre dokumentasjon. sier daglig leder Vidar Langås Bendiksen, og fortsetter:

– Det var ønskelig med et lettvint, oversiktlig og rimelig system, og vi hadde en meget bra prøveperiode, som svarte til forventningene.»

Daglig leder, Vidar Langås Bendiksen.
Daglig leder, Vidar Langås Bendiksen.

Systemet scorer høyt på brukervennlighet, pris og kundestøtte.

– Valget falt på 24onoff fordi det er lett å bruke, oversiktlig, og man får god oppfølging fra leverandør. Brukervennlighet, pris og support er viktig ved valg av leverandør, og det er noe vi fikk hos 24onoff, fortsetter Bendiksen.

Vi anbefaler produktet på det varmeste!

– Systemet gir god oversikt, og lett tilgang til diverse data. Danner et bra grunnlag for beregning av timeforbruk og mengder på nye oppdrag og anbud.»

Med et lettfattelig design og gode tilpasningsmuligheter, har digital timeregistrering fra 24onoff gjort arbeidsdagen mer effektiv.

– Arbeidsdagen ble enklere fordi vi fikk bedre oversikt over timer og materiell. Oppdragdata ble lagret og ført umiddelbart, og fakturering kunne utføres rett etter endt oppdrag, eller enkelt etter en plan.

– Vi er svært fornøyde med produktet, da det er både prisgunstig og lett å bruke. Dette har lettet arbeidsdagen i administrasjonen, så vel som hos de andre ansatte. 

Vi anbefaler produktet på det varmeste!, sier Vidar avslutningsvis.

 

Hvem er Bendiksen Entreprenør?

Bendiksen Entreprenør AS er en maskinentreprenørbedrift med 17 ansatte, som utfører det meste innen grunn og anleggsarbeid, samt spesialtransport. De har kontorer og verksted i Brønnøysund, men tar oppdrag over hele Nordland og Trøndelag.

logo