– Enkel og effektiv timeregistrering

gruppebilde_stor[1]
Rådgiverne i Halti Næringshage, en av SIVA’s 52 næringshager på landsbasis

Trude Indrebø, rådgiver i Halti Næringshage, farter rundt i Nord-Troms for å få fart i næringslivet. Enkeltheten med 24onoff er det som tiltaler henne mest. Nå har også resten av kollegene i næringshagen begynt å bruke verktøyet.

– Arbeidsdagen min er mangfoldig og inneholder både inngående oppdragsproduksjon og oppsøkende virksomhet. Kundene våre er bedrifter lokalisert i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Det er et stort og ganske utfordrende geografisk område å arbeide på, forteller Indrebø.

SIVA-hage

DSC03281-200x300[1]
Trude Indrebø, rådgiver i Halti Næringshage
Halti Næringshage ble opprettet i 2001 og er en av SIVA (Selskapet for industrivekst) 52 næringshager på landsbasis. Her jobber fem ansatte med å skaffe og leverer kompetanse-, utviklings- og nettverkstjenester til beste for næringslivet i kommunene de har ansvar for.

Prosjektutvikling og bedriftsrådgivning utgjør de største virksomhetsområdene.

– Med Nord-Troms region som arena blir det mye reising. Vi har en vesentlig del av arbeidstiden i bil på vei til og fra møter med kunder. Dette gjør det nødvendig å ha gode rutiner og verktøy på informasjonshåndtering Av IT-baserte arbeidsverktøy bruker vi i hovedsak Microsoft Office sine produkter, videokonferanser og 24onoff sin prosjekt– og timeregistreringsapp for smarttelefon.

Lav brukerterskel for timeregistrering

Indrebø begynte å bruke 24onoff-appen tidlig i 2014 som timeregistreringsverktøy på prosjekter.

– Det er et godt hjelpemiddel med lav brukerterskel. Kollegene mine har også begynt å bruke 24onoff. På den måten får vi en omforent måte å registrere jobbdata på. Mobiltelefonen bruker vi jo hele tiden, så dermed får vi effektiv og lik tilgang til timeregistrering på de ulike prosjektene vi arbeider med. Automatisk perioderapportering tilsendt på epost fra er også en fin måte å hente ned, produsere og presentere data på.

– Akkurat det med enkelhet, robusthet og tilgjengelighet er absolutte fordeler med 24onoff som arbeidsverktøy, avslutter Turid med før hun haster videre til et nytt møte.