Hva sier sjåføren om timeregistrering fra 24onoff?

Dette sier sjåføren:

– Vi var på utkikk etter et system for timeregistrering hvor ansatte på en enkel måte kunne legge inn timene sine opp i mot oppgaver og kunder.

Prøveperioden var spennende, og jeg fikk god hjelp. Valget falt på 24onoff fordi det er så enkelt og selvforklarende at alle ansatte finner det enkelt og praktisk å benytte. I tillegg kan man i stor grad skreddersy etter eget behov.

Arbeidsdagen ble bedre fordi vi får full oversikt over alle ansatte, alle arbeidsoppgaver og alle kunder på et og samme sted. Våre fordeler/gevinster er at vi sikrer oss at alt arbeid som blir utført blir registrert. Dermed blir alle kunder fakturert og ingen blir avglemt.

Vi sparer nærmere en halv stilling på å bruke 24onoff

Vi sparer nærmere en halv stilling på å bruke 24onoff, mot det tidligere systemet. Med 24onoff gis våre ansatte mulighet til å gjøre mye mer av «papirjobben» selv! 24onoff tidsregistrering er fantastisk å bruke for oss.

– Odd Vidar Vandbakk, Tangstad Transport AS

Tangstad Transport holder til i Follafoss i Nord-Trøndelag og har i dag kontrakt med Södra Cell Folla AS som innebærer all tømmer- og flislossing samt masselasting i båttraffikken til Sødra Cell. Tangstad Transport har også utkjøring av massen fra produksjonslageret til kailageret og transport av kjemikalier som lut og peroksid. De har også transporten av bark mellom Namsos og Follafoss, fyringsvirke mellom Mule og Follafoss, bortkjøring av sot mellom Follafoss og Mule, brøyting og strøing. Tangstad Transport har også erfaring med grunnarbeid, vann, kloakkanlegg og veiarbeid.