Reduserte administrasjonstiden med 24onoff timeregistrering

Stolt Bygg AS er et byggmesterfirma med 8 ansatte, og de har brukt 24onoff timeregistrering i 2 år, noe som blant annet har ført til bedre likviditet i selskapet.

– Hvorfor begynte dere å se etter et nytt timeregistreringssystem?

Fordi timer på papir ble innlevert hver fjortende dag og medførte mye administrasjon. Nå får vi tilgang til registrerte timer kontinuerlig og kan da fakturere mye raskere enn før når vi brukte papir. I tillegg minimeres risikoen for feil da registreringen blir «ferskvare», sier Daglig leder, Atle Pedersen.

Et system som kunne overta for papir

En positiv prøveperiode på 30 dager ga hele bedriften tid og anledning til å teste systemet i sin helhet, før de selv bestemte seg for å fortsette med 24onoff.

– Vi følte dette systemet ivaretok behovet vi hadde, spesielt med tanke på muligheten for å registrere fakturerbare timer enkelt, fortsetter Atle. – Vi går som regel på fastpriskontrakter, men har et stort behov for å få registrert og fakturert tilleggsarbeider. Systemet tillater dette og vi kan fakturere omgående.

Likviditeten i selskapet er blitt bedre

Etter overgangen til 24onoff er fordelene tydelige, og mange.

– Alt ble bedre og spesielt kontroll før lønnsutbetaling går vesentlig raskere enn tidligere. Likviditeten blir bedre når vi kan fakturere raskere, samtidig som administrasjonstiden har gått betraktelig ned, sier Atle avslutningsvis.

 

24onoff tilbyr en gratis og helt uforpliktende prøveperiode på 30 dager hvor hele bedriften kan prøve systemet kostnadsfritt. Les mer og registrer deg i dag på 24onoff.no