– Vi ser at gevinsten med digital timeregistrering er stor

Jatak

For det polske selskapet Jatak Contruction er 24onoffs digitale timeregistrering helt avgjørende for å drive effektivt.

 

– Vi var ute etter et digitalt verktøy som kunne hjelpe oss med å styre virksomheten på en optimal måte. Det har vi nå funnet med 24onoff, sier daglig leder i Jatak Constructions, Birger Nylén.

 

Selskapet, som har norske eiere, ledes i hovedsak fra Sandefjord.

 

Fra kontoret i Norge styrer han via internett virksomheten i byen Bydgoszcz i Polen. Der er fire polske ingeniører i sving med å tegne og konstruerer takstoler, som siden settes i produksjon i Norge.

 

– 24onoff komme ut som en vinner blant de aktørene som tilbyr digitale verktøy som gir oversikt over tidsbruk, prosjektstyring og kompetanse, sier Nylén som etter en gratis prøveperiode valgte å fortsette å bruke tjenestene for effektiv timeregistrering fra 24onoff:

 

– Fordi vi ser at gevinsten ved bruk av deres digitale stemplingsur og styringsverktøy er stor. Vi kan følge med på tidsbruken til medarbeiderne og sikre at vi tar betalt for medgått arbeidstid. Hele vår virksomhet blir mer effektiv og ikke minst sikrer vi en presis fakturering av arbeidet, sier han.

 

– Verktøyene gir oss også en unik mulighet til å arbeide parallelt med mange prosjekter og oppgaver samtidig. En manuell styring av tidsbruk, kunnskap og kompetanse ville vært betydelig mer arbeidskrevende. Det ville heller ikke vært mulig – som tilfellet nå er – å lede avdelingen i Polen fra Norge uten bruk av betydelig dyrere løsninger, avslutter Nylén.

 

Brobyggeren Jatak

 

Jatak Alfa Tre AS i Larvik har levert ferdige forskalingsrammer i fagverk til flere broprosjekt i Vestfold, blant annet Gunnarsrød bro i Larvik. Broen, som bygges for jernbaneverket i forbindelse med den nye jernbanetraseen mellom Larvik og Porsgrunn, er 62 meter lang, 12 meter bred og 15 meter høy. 390 forskalingsrammer ble levert til prosjektet.

 

Disse gjorde det mulig å støpe både vingene og brudekket i én operasjon, med en støp som pågikk sammenhengende i ca. 23 timer. De store entreprenørene har virkelig fått øynene opp for denne geniale forskalingsløsningen. Rammene forenkler forskalingsarbeidet på byggeplassen og gjør det mulig å komme raskere i gang med støpeprosessen.

Fakta: Jatak.

 

Jatak er en landsdekkende kjede av selvstendige bedrifter som konstruerer, beregner og produserer bjelkelag, precut, elementer og takstoler for byggmestere, entreprenører og husprodusenter. Jatak AS ble etablert den 9. november 2006. Medlemsbedriftene er Jatak Kaupanger AS, Alfa Tre AS, Are Brug AS, Jæren Treteknikk AS, Fræna Treindustri AS, Norsk Takstol AS, Fræna Elementfabrikk AS, Jatak Trøndelag AS og Alfa Tre Sør AS. Medlemsbedriftene i Jatak-gruppen hadde i 2013 en ordreinngang på NOK 374 mill. Dette er en økning på 7,2 % fra 2012. Jataks markedsandel på takstol er på ca. 32 % i Norge. Målet er denne skal økes ytterligere i de kommende årene.